طراحی کارت ویزیت یک امر تخصصی میباشد و نیاز به تجربه و علم طراح دارد . از این رو امکان دخالت در طراحی و اظهار نظر در این کار به هیچ عنوان وجود نداشته و تمامی طراحی ها با سلیقه طراح نسبت به مخاطبین هر کسب و کار و همچنین به میزان هزینه پرداخت شده صورت میگیرد .

نکته : هزینه طراحی کارت ویزیت با هزینه طراحی کارت های وی آی پی باشگاه مشتریان ، کارت های عضویت ، کارت گارانتی و… متفاوت میباشد
نکنه : طراحی کارت ویزیت شامل طراحی لوگو و یا تایپو گرافی نمیباشد . طراحی لوگو و یا تایپو گرافی هزینه جدا از کارت دارند .

تنها در صورتی که یه سطح کار این گروه ایمان دارید و نیاز به سطح کاری و سلیقه این مجموعه و طراح هایش دارید سفارشتان را ثبت کنید تا بهترین طرحی که از نظر طراح برای کسب و کار شما مناسب است طراحی شود .

مثال : هزینه طراحی کارت ویزیت 200 تومان پرداخت شده و طراح ، طرح را در یک مدت زما معلوم طراحی میکند و امکان صرف وقت بیش از حد وجود ندارد . چرا که طراح در حد 200 تومان طراحی انجام داده و شاید شما بخواهید طرحی در حد یک پوستر طراحی بشه که شروع قیمت پوستر ها از 5 میلیون است . به همین منظور هرچه بیشتر روی طرح زمان گذاشته بشه ، طرح بهتر میشود و قیمت آن دیگر 200 تومان نیست .

پس در نظر داشته باشید نظرات مشتری ها همیشه به صورتی است که میخواهند چیزی بیشتر از مبلغی که پرداخت کرده اند دریافت کنند و این موضوع به هیچ عنوان به نفع طراح نیست . چرا که طراح تنها در حد و اندازه هزینه پرداخت شده میتواند وقت بگذارد نه بیشتر .

سوال : اگر از طرحی که طراحی کردید خوشمان نیامد چی ؟

همونطور که بالا توضیح دادیم طراحی یک امر تخصصی میباشد و لزوما نباید با سلیقه شما یکی باشد . چرا که طراح کار را مناسب با سلیقه مخاطب های شما و تجربیات خود طراحی میکند . از طرفی افکار و سلیقه شما را نمیتواند بخواند و مطابق با آنها عمل کند .

مثال : اگر شما یک پیتزا سفارش بدید و از طعم پیتزا راضی نباشید نمیتوانید پول آن را پرداخت نکنید ، تنها کاری که میشه انجام داد اینه که دیگه از اون فست فود خرید انجام ندید . در کار طراحی نیز همینگونه است در صورتی که وقت طراح را بگیرید باید هزینه وقت آن را پرداخت کنید . شما نمیتوانید هم وقت طراح را تلف کنید و هم هزینه طراحی را پس بگیرید . هر گاه وقت طراح را بتوانید به آن باز گردانید میتوانید هزینه طراحی را نیز دریافت کنید  که این موضوع امکانپذیر نیست .

طراحی تراکت یک امر تخصصی میباشد و نیاز به تجربه و علم طراح دارد . از این رو امکان دخالت در طراحی و اظهار نظر در این کار به هیچ عنوان وجود نداشته و تمامی طراحی ها با سلیقه طراح نسبت به مخاطبین هر کسب و کار و همچنین به میزان هزینه پرداخت شده صورت میگیرد .

نکته : هزینه طراحی تراکت با هزینه طراحی منو متفاوت است . امکان طراحی منو با هزینه تراکت وجود ندارد .

نکنه : طراحی تراکت شامل طراحی لوگو و یا تایپو گرافی نمیباشد . طراحی لوگو و یا تایپو گرافی هزینه جدا از تراکت دارند .

در صورتی که نیاز به سطح کاری این مجموعه و سلیقه طراح دارید سفارشتان را ثبت کنید تا بهترین طرحی که از نظر طراح برای کسب و کار شما مناسب است طراحی شود .

مثال : هزینه طراحی کارت ویزیت 200 تومان پرداخت شده و طراح ، کار را در یک مدت زما معلوم طراحی میکند و امکان صرف وقت بیش از حد وجود ندارد . چرا که طراح در حد 200 تومان طراحی انجام داده و شاید شما بخواهید طرحی در حد یک پوستر طراحی بشه که شروع قیمت آن از 5 میلیون است . به همین منظور هرچه بیشتر روی طرح زمان گذاشته بشه طرح بهتر میشود و قیمت آن دیگر 200 تومان نخواهد بود .

پس در نظر داشته باشید نظرات مشتری ها همیشه به صورتی است که میخواهند چیزی بیشتر از مبلغی که پرداخت کرده اند دریافت کنند و این موضوع به هیچ عنوان به نفع طراح نیست . چرا که طراح تنها در حد و اندازه هزینه پرداخت شده میتواند وقت بگذارد نه بیشتر .

سوال : اگر از طرحی که طراحی کردید خوشمان نیامد چی ؟

همونطور که بالا توضیح دادیم طراحی یک امر تخصصی میباشد و لزوما نباید با سلیقه شما یکی باشد . چرا که طراح کار را مناسب با سلیقه خود و تجربیات خود طراحی میکند . از طرفی افکار و سلیقه شمارا نمیتواند بخواند و مطابق با آنها عمل کند .

مثال : اگر شما یک پیتزا سفارش بدید و از طعم پیتزا راضی نباشید نمیتوانید پول آن را پرداخت نکنید ، تنها کاری که میشه انجام داد اینه که دیگه از اون فست فود خرید انجام ندید . در کار طراحی نیز همینگونه است در صورتی که وقت طراح را بگیرید باید هزینه وقت آن را پرداخت کنید . شما نمیتوانید هم وقت طراح را تلف کنید و هم هزینه طراحی را پس بگیرید . هر گاه وقت طراح را بتوانید به آن باز گردانید میتوانید هزینه طراحی را نیز دریافت کنید  که این موضوع امکانپذیر نیست .

طراحی بروشور تبلیغاتی سه لت یک امر تخصصی میباشد و نیاز به تجربه و علم طراح دارد . از این رو امکان دخالت در طراحی و اظهار نظر در این کار به هیچ عنوان وجود نداشته و تمامی طراحی ها با سلیقه طراح نسبت به مخاطبین هر کسب و کار و همچنین به میزان هزینه پرداخت شده صورت میگیرد .

نکته : هزینه طراحی بروشور با هزینه طراحی منو ، برگه گارانتی ، کتالوگ و… متفاوت است . امکان طراحی آنها با هزینه بروشور وجود ندارد .

نکنه : طراحی بروشور شامل طراحی لوگو و یا تایپو گرافی نمیباشد . طراحی لوگو و یا تایپو گرافی هزینه جدا از بروشور سه لت دارند .

در صورتی که نیاز به سطح کاری این مجموعه و سلیقه طراح دارید سفارشتان را ثبت کنید تا بهترین طرحی که از نظر طراح برای کسب و کار شما مناسب است طراحی شود .

مثال : هزینه طراحی کارت ویزیت 200 تومان پرداخت شده و طراح ، کار را در یک مدت زما معلوم طراحی میکند و امکان صرف وقت بیش از حد وجود ندارد . چرا که طراح در حد 200 تومان طراحی انجام داده و شاید شما بخواهید طرحی در حد یک پوستر طراحی بشه که شروع قیمت آن از 5 میلیون است . به همین منظور هرچه بیشتر روی طرح زمان گذاشته بشه طرح بهتر میشود و قیمت آن دیگر 200 تومان نخواهد بود .

پس در نظر داشته باشید نظرات مشتری ها همیشه به صورتی است که میخواهند چیزی بیشتر از مبلغی که پرداخت کرده اند دریافت کنند و این موضوع به هیچ عنوان به نفع طراح نیست . چرا که طراح تنها در حد و اندازه هزینه پرداخت شده میتواند وقت بگذارد نه بیشتر .

سوال : اگر از طرحی که طراحی کردید خوشمان نیامد چی ؟

همونطور که بالا توضیح دادیم طراحی یک امر تخصصی میباشد و لزوما نباید با سلیقه شما یکی باشد . چرا که طراح کار را مناسب با سلیقه خود و تجربیات خود طراحی میکند . از طرفی افکار و سلیقه شمارا نمیتواند بخواند و مطابق با آنها عمل کند .

مثال : اگر شما یک پیتزا سفارش بدید و از طعم پیتزا راضی نباشید نمیتوانید پول آن را پرداخت نکنید ، تنها کاری که میشه انجام داد اینه که دیگه از اون فست فود خرید انجام ندید . در کار طراحی نیز همینگونه است در صورتی که وقت طراح را بگیرید باید هزینه وقت آن را پرداخت کنید . شما نمیتوانید هم وقت طراح را تلف کنید و هم هزینه طراحی را پس بگیرید . هر گاه وقت طراح را بتوانید به آن باز گردانید میتوانید هزینه طراحی را نیز دریافت کنید  که این موضوع امکانپذیر نیست .

قوانین سفارش طراحی و چاپ تراکت

قوانین سفارش طراحی و چاپ تراکت

قوانین سفارش طراحی و چاپ تراکت

قوانین سفارش طراحی و چاپ تراکت

قوانین سفارش طراحی و چاپ تراکت

قوانین سفارش طراحی و چاپ تراکت

قوانین سفارش طراحی و چاپ تراکت

قوانین سفارش طراحی و چاپ تراکت

قوانین سفارش طراحی و چاپ تراکت

قوانین سفارش طراحی و چاپ تراکت

قوانین سفارش طراحی و چاپ تراکت

قوانین سفارش طراحی و چاپ تراکت

قوانین سفارش طراحی پست و استوری اینستاگرام و..

طراحی یک امر تخصصی میباشد و نیاز به علم و تجربه طراح داره و لزوما نباید با سلیقه شما یکی باشد . چرا که طراح کار را مناسب با سلیقه مخاطب های شما و تجربیات خود طراحی میکند . از طرفی افکار و سلیقه شما را نمیتواند بخواند و مطابق با آنها عمل کند .

مثال : اگر شما یک پیتزا سفارش بدید و از طعم پیتزا راضی نباشید نمیتوانید پول آن را پرداخت نکنید ، تنها کاری که میشه انجام داد اینه که دیگه از اون فست فود خرید انجام ندید . در کار طراحی نیز همینگونه است در صورتی که وقت طراح را بگیرید باید هزینه وقت آن را پرداخت کنید . شما نمیتوانید هم وقت طراح را تلف کنید و هم هزینه طراحی را پس بگیرید . هر گاه وقت طراح را بتوانید به آن باز گردانید میتوانید هزینه طراحی را نیز دریافت کنید که این موضوع امکانپذیر نیست .

در برخی سفارش ها ممکن است در پروسه چاپی و یا خدمات پس از چاپ مشکلاتی از قبیل به هم ریختگی رنگ های کار و همچنین برش های اشتباه و یا مواردی همچون خرابی طلاکوب ها و قسمت های برجسته به وجود بیاید . از همین رو ممکن است مدت زمان آماده سازی سفارش دوبرابر زمان ثبت شده و یا بیشتر به طول انجامد . به همین منظور گروه دیجی چاپ هیچگونه مسئولیتی مبنی بر زمان بر شدن کاره ها  در این موارد خاص نخواهد داشت .

همچنین در برخی موارد زمانبر شدن کار ها در پروسه ارسال صورت میگیرد و دلایلی همچون پیدا نشدن پیک در زمان اراسل سفارش ، نگه داشتن بار در دفتر پیک به دلیل بی مسولیتی های عوامل پیک ، نگه داشتن بار توسط باربری و تیپاکس و اداره پست و … میباشد .

گروه دیجی چاپ مسئولیت پیگیری را در این موارد به عهده دارد ، ولی مسولیت دیر رسیدن بار ها به دلیل مسائل ذکر شده در بالا به عهده دیجی چاپ نمیباشد

قوانین سفارش طراحی و چاپ کارت ویزیت

قوانین سفارش طراحی و چاپ تراکت

قوانین سفارش طراحی و چاپ تراکت

قوانین سفارش طراحی و چاپ تراکت